vit

Kastanjen – en föräldradriven förskola

Kastanjens Montessoriförskola startade 1988. Det är en föräldradriven förskola som drivs i form av en ekonomisk förening. Verksamheten bygger på Läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, genom Maria Montessoris pedagogik.

Föreningen bygger på att du som förälder deltar aktivt, till exempel genom att städa och hjälpa till med visst underhåll av lokalerna och trädgården. Föreningens styrelse består av föräldrar till barn på förskolan. Driftsformen gör att vi kan erbjuda en förskola med hög personaltäthet och goda möjligheter för dig som förälder att påverka.

Exempel på föräldrauppdrag:

  • städa förskolan enligt rullande schema
  • delta i trädgårdsdagar varje vår och höst
  • delta på den årliga föreningsstämman
  • eventuellt sitta med i styrelsen.
  • ett uppdrag kan vara att sätta upp en hylla, klippa gräset, sy gardiner eller liknande

Om du inte har möjlighet att städa när du är schemalagd kan du betala en städpool för att städa i ditt ställe.