Kastanjens Montessoriförskola i Uppsala

Kastanjens Montessoriförskola är en föräldradriven Montessoriförskola som ligger i en herrgårdsbyggnad i en lummig härlig dunge i utkanten av Fyrislund i Uppsala. Vi erbjuder en inspirerande och lustfylld miljö där barnen får möjlighet att utveckla sitt tänkande och sin ansvarskänsla. På våra stora gårdar finns plats för spännande lekar, och de stora lövträden ger skön naturlig skugga på sommaren. Det är gräsmattor, lekställningar, gungor och det finns även bärbuskar och varje vår odlar vi på gården, till exempel potatis, som vi sedan skördar och äter på hösten. Vi har också en grillplats där vi regelbundet grillar tillsammans med barnen.

MAT
Maten är viktig för oss. Näringsrik, nyttig och god mat. Vi strävar efter att bara servera ekologisk mat på vår förskola i Uppsala. Lunchen kommer från Happy food som är KRAV-certifierade. Barnen serverar sig själva vid bordet, vi äter på riktigt porslin, bord och stolar är anpassade till barnens storlek och när alla ätit klart tar barnen undan sin tallrik.

AVDELNINGAR
Förskolan består av två avdelningar, Blå och Röd. På Röd går 15 barn mellan ett och tre år, på Blå går ca 30 barn mellan tre och sex år. Som föräldrakooperativ kan vi hålla barngrupperna lagom stora och ha fler pedagoger per barn.

Montessoripedagogiken 
Vår förskola arbetar enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö18, genom motessoripedagogiken. Pedagogiken stimulerar barn till att vilja upptäcka världen genom alla sina sinnen och pedagogerna fångar upp barnen där de är just nu. Pedagogen ska finnas nära men inte störa, de ska fungera som en guide eller vägledare för att locka och inspirera barnen i sitt eget lärande. Pedagogerna har förbereder miljön för barnen så att de alltid finns material som lockar till lek, enskilt eller i grupp. Allt material som finns framme för barnen är alltid förberett och komplett samt kopplade mot mål i läroplanen. Barnen arbetar i egen takt och med olika material samtidigt och då minskar risken för konkurrens och tävlingsmentalitet. Det skapar en harmonisk grupp. Materialen är indelade i olika områden, praktiska livet, sensorisk, kultur, matematik, språk, skapande och uteverksamhet. Läs mer här

Kastanjens Montessoriförskola i Uppsala

Ansök om plats

Kastanjen finns med i Uppsala kommuns kösystem vilket betyder att du ansöker om en plats hos oss via kommunens hemsida. Klicka på länken för att komma till den digitala e-tjänsten eBarnUngdom.