Frågor och svar

Här besvarar vi några vanligt förekommande frågor.

Verksamheten

1. Vad är montessori?

Montessori är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn.
Stort fokus läggs på att varje barn ska ha inflytande och känna eget ansvar, barnet sätts i centrum.

Miljön är till för barnen, där alla möbler är i barnens storlek och materialet är estetiskt tilltalande. Miljön är indelad i 5 områden; praktiska övningar, sinnestränande material, språk, matematik och kultur (zoologi, botanik, geografi, historia). På vår förskola har vi också skapande, experiment, uteverksamhet samt ett eget bibliotek.

2. Varför är montessori bra?

Man ser alla barn och de utvecklas i sin egen takt. Verksamheten är uppbyggd utifrån barnens behov och de ges alltid tid att göra saker i sin egen takt. Det blir ingen konkurrens mellan barnen då de vanligtvis arbetar med olika saker, se och lär av varandra. Väl strukturerade och organiserade metoder.

3. Behöver barnet fortsätta i montessoriförskola efter förskolan?

Nej.

4. Lär sig barnen siffror och bokstäver?

Ja, de har möjlighet att lära sig siffror och bokstäver på flera olika sätt. Mycket av materialet är läs-, skriv, och räkneförberedande.

5. Vad är skillnaden mellan er förskola och en större kommunal förskola?

Vi är en liten och familjär förskola där barn och vårdnadshavare lär känna alla pedagoger. Barnen har stor möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar, de väljer själva vad de vill göra och tar då till sig kunskaper som för tillfället intresserar barnet.

6. Finns det en plan och tanke kring aktiviteterna barnen gör?

Både aktiviteter och material är planerade och framtagna utifrån Läroplanen för förskolan och barnens enskilda behov. Vi dokumenterar de olika aktiviteterna och utifrån kan vi se hur vi kan hjälpa varje barn att utvecklas. Vi skapar nya material och aktiviteter för att utmana varje barn vidare i sin utveckling.

7. Hur ser dagarna ut?

All undervisning är planerad och barnen är fria att välja vilket eller vilka material de vill jobba med – själv, med en kompis eller i en grupp. På eftermiddagen är det fri lek eller planerade aktiviteter utomhus och då väljer barnet själv vad han eller hon vill göra.

8. Hur ser barnens utevistelse ut?

Båda avdelningarna öppnar och stänger gemensamt ute.

På avdelning Röd (barn 1-3 år) är vi ute mycket och går in i små grupper på förmiddagen för att arbeta med våra aktiviteter inne. Vi går även ut på eftermiddagen och stannar där tills barnen går hem.

På avdelning Blå (barn 3-6 år) är vi också ute mycket. Barnen är indelade i tre grupper och en grupp har utedag en dag i veckan tillsammans med ansvarig pedagog och även en gemensam utedag då vi är på gården.

Vår omgivning är full av växtlighet och stimulerar till utforskande av djur- och naturliv. Vi har en rikt och spännande djurliv runt förskolan.

Under sommarhalvåret flyttas mycket av verksamheten utomhus.

9. Genomför ni utflykter?

Ja, allt från korta promenader i närmiljön till heldagsutflykter i annan miljö.

10. Hur många pedagoger är det per barn?

Ca 5 barn per pedagog.

Föräldrakooperativ

11. Vad är ett föräldrakooperativ?

Alla vårdnadshavare som har barn på Kastanjen är medlemmar i den ekonomiska föreningen som driver förskolan. Det innebär att vårdnadshavarna, genom en vald styrelse, fungerar som arbetsgivare till alla anställda på förskolan.

Vårdnadshavarna deltar med olika medlemsinsatser i föreningen genom att bidra till föreningen på olika sätt. Enligt rullande schema sköter föräldrarna städningen av lokaler och varje termin anordnas städdagar och trädgårdsdagar där alla hjälper till att förbättra och rusta upp förskolans inom- och/eller utomhusmiljö.

12. Vad är vårdnadshavarnas roll på ett föräldrakooperativ?

Medlemsinsatserna för vårdnadshavarna kan vara städning av lokalerna, tvätta veckotvätten, ett fixaruppdrag inne/ute eller möjlighet att sitta i styrelsen.

13. Måste föräldrarna ha jour i barngruppen när personalen är sjuk?

Nej.

Praktisk information

14. Hur söker man till er förskola?

Via eBarnUngdom på www.uppsala.se

15. Hur lång tid innan behöver man söka plats?

Du behöver söka plats minst 3 månader innan du vill att ditt barn ska börja förskolan (för start i augusti måste du söka plats minst 4 månader innan önskat startdatum). Läs mer på kommunens hemsida www.uppsala.se

16. Kan vi besöka förskolan innan vi ska välja?

Ja, kontakta rektorn via telefon, sms eller mail.

17. Vad kostar det att ha sitt barn på en montessoriförskola?

Vi följer Uppsala kommuns regler för avgift i förskola, läs mer på kommunens hemsida www.uppsala.se

18. Hur fungerar det om man är föräldraledig med ett yngre syskon?

Hos oss kan det äldre barnet gå 30 timmar i veckan, måndag till torsdag (ledig fredagar) mellan kl 07:30-15:00. Ni väljer såklart själva om ni önskar kortare tider.

19. Hur fungerar syskonförtur?

Det betyder att om ett barn redan är inskriven på förskolan och ett syskon vill börja går syskon före övriga barn i kön. Läs mer på kommunens hemsida www.uppsala.se

20. Går det att åka kommunalt till förskolan?

Ja, vi har en hållplats nära förskolan och ytterligare en hållplats på gångavstånd från förskolan. Läs mer upp Upplands lokaltrafiks hemsida www.ul.se. Hållplatsen nära förskolan heter ”Uppsala Business Park Västra”.

Ansök om plats

Kastanjen finns med i Uppsala kommuns kösystem vilket betyder att du ansöker om en plats hos oss via kommunens hemsida. Klicka på länken för att komma till den digitala e-tjänsten eBarnUngdom.