Föräldrakooperativet Kastanjen – en föräldradriven förskola

Kastanjens Montessoriförskola startade 1988. Det är en föräldradriven förskola (föräldrakooperativ) som drivs i form av en ekonomisk förening. Verksamheten bygger på Läroplanen för förskolan, Lpfö18, genom Maria Montessoris pedagogik.

Föreningen bygger på att du som vårdnadshavare blir medlem i föreningen och deltar aktivt, till exempel genom att städa och hjälpa till med visst underhåll av lokalerna och trädgården. Föreningens styrelse består av vårdnadshavare till barn på förskolan. Driftsformen gör att vi kan erbjuda en förskola med hög personaltäthet och goda möjligheter för dig som förälder att påverka.

Trädgårdsdagar och storstädning är trevliga gemensamma dagar där vi föräldrar får möjlighet att lära känna varandra samtidigt som vi gör barnens vardagsmiljö fin och säker tillsammans. Vi grillar ofta korv, fikar och skapar en gemenskap som är unik tack vare föräldrars engagemang och den unika miljö förskolan erbjuder.

Som medlem i Kastanjens Montessoriförskola ekonomisk förening hjälps vi alla åt med olika medlemsinsatser. Som medlem krävs en arbetsinsats. Nedan beskrivs vad som ingår och hur lång tid de olika insatserna beräknas ta:

För medlem i styrelsen ersätts städuppdragen med förtroendeuppdrag.

Medlemsuppdrag:

  • städa förskolan enligt rullande schema alt vara ansvarig för städschema och planering (gäller ej styrelsemedlem) - cirka 2 timmar/månad
  • trädgårdsdag eller ersättningsuppgift (gäller ej styrelsemedlem) - cirka 3 timmar/termin
  • storstädning eller ersättningsuppgift (gäller ej styrelsemedlem) - cirka 3 timmar/termin
  • tvätta avdelnings kökshanddukar och trasor mm - cirka 3 timmar/termin
  • extrauppdrag, där ett uppdrag kan vara att sätta upp en hylla, klippa gräset, sy gardiner eller liknande
  • delta på den årliga föreningsstämman
  • förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem, ledamot eller suppleant 2-6 timmar/månad beroende på befattning i styrelsen (beroende på vad som beslutat att göra i föreningen kan styrelsens medlemmar ibland göra uppgifter utöver styrelsemöten. Mötet är vanligtvis 2 timmar och förlagd var 6:e vecka, ej under juni, juli)
föräldrakooperativ förskola mat förskola uppsala

Ansök om plats

Kastanjen finns med i Uppsala kommuns kösystem vilket betyder att du ansöker om en plats hos oss via kommunens hemsida. Klicka på länken för att komma till den digitala e-tjänsten eBarnUngdom.