vit

Montessoripedagogiken

Vår förskola arbetar enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, genom motessoripedagogiken. Vårt förhållningssätt stimulerar barn till att vilja upptäcka världen genom alla sina sinnen och pedagogerna fångar upp barnen där de är just nu. Pedagogen ska finnas nära men inte störa, de ska fungera som en guide eller vägledare för att locka och inspirera barnen i sitt eget lärande.

Under sin dag på förskolan kan barnet välja fritt vad han eller hon vill göra. Pedagogerna har förberett miljön för barnen så att de alltid finns material som lockar till lek, enskilt eller i grupp. Materialen byts regelbundet så att det alltid finns något spännande att göra. Barnen får handledning av pedagogerna så att de vet hur arbetsmaterialet används. Eftersom barnen arbetar i egen takt och att barnen arbetar med olika material samtidigt minskar risken för konkurrens och tävlingsmentalitet.

Vi har delat in materialen i olika områden, praktiska livet, sensorisk, kultur, matematik, språk, skapande och uteverksamhet.

Praktiska livet

Här arbetar barnet med vardagliga situationer, såsom att klä på sig, hälla, ösa, sopa, tvätta, putsa, baka och  vattna blommor. Barnen skaffar det sig en bra självbild. Lika viktigt syfte med dessa övningar är att träna finmotorik, koncentration och koordination.

Sensorisk
Barnen får jobba med form, färg och igenkänning. Materialet stimulerar de olika sinnena, lukt, känsel, smak, hörsel och syn. Detta material förbereder barnet för tex matematiken med hjälp av olika dimensionsmaterial.

Kultur
Här stimuleras intresset för geografi, botanik, zoologi, historia, världen och astronomi. På ett enkelt och lekfullt sätt lär sig barnen tex de olika världsdelarna och vilka djur, människor, kulturer och traditioner som finns där.

Språk
Barnen lär sig bokstäver, läser och skriver.

Matematik
Barnen räknar, sorterar och lär sig begrepp. Detta sker på ett inspirerande och lekfullt sätt.

Skapande
Här jobbas det med händer och hjärna. Vattenfärger, lera, papper, tyg, garn, gips, pärlor, knappar, ja allt möjligt kombineras på alla upptänkliga sätt. Ibland arbetar barnen efter färdiga mallar och ibland skapar de fritt med egna tankar och idéer. Barnen väljer själva. De får prova på olika tekniker.

Uteverksamhet
Vi är ute mycket med barnen och visar dem naturen och dess kretslopp. Vi utforskar och tar hand om vår miljö.

Aktiviteter
Utöver det traditionella montessorimaterialet arbetar vi med olika teman som genomsyrar verksamheten. Barnen utvecklar verksamheten efter sina intressen och funderingar.

Läs mer om montessoripedagogiken här: http://montessori.se/montessoripedagogik/